Masivul Piatra Craiului este reprezentat de o creastă calcaroasă cu lungimea de 22 km, orientată NE-SV, care culminează cu vârful Piscul Baciului (2238m altitudine). Parte a Carpaţilor Meridionali, masivul Piatra Craiului este separat de masivele înconjurătoare de coridorul Bran-Rucăr la est şi de bazinele Dâmboviţa şi Tămaş la vest. La nord, depresiunea Braşovului este elementul de limită, iar la sud bazinul Dâmbovicioara marchează limita masivului. Una din cele mai remarcabile trăsături ale masivului Piatra Craiului este evoluţia reliefului, care se ridică la 1000m faţă de zonele înconjurătoare.

Parcul Naţional Piatra Craiului face parte din categoria parcurilor naţionale, ce au drept scop protecţia şi conservarea unor eşantioane de ecosisteme reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice. Parcul Naţional Piatra Craiului include Creasta Pietrei Craiului şi se întinde pe raza judeţelor Braşov şi Argeş incluzând suprafeţe aparţinând localităţilor: Zărneşti, Moieciu, Bran, Rucăr şi Dâmbovicioara. Suprafaţa totală a parcului este de 14.773 ha.

Creasta Pietrei Craiului
Cu o lungime de aproximativ 22 km şi înălţimi de peste 2000m (altitudinea maximă 2238m) este foarte spectaculoasă în special pe partea vestică, unde abrupturile şi zonele lipsite de vegetaţie amplifică atât sălbăticia, cât şi pitorescul acestei zone.
Alte puncte importante:
Prăpăstiile Zărneştiului
Marele Grohotiş
Cerdacul Stanciului
Zaplazul
Ţimbalul Mare

Cât şi numeroase obiective antropice

Căi de acces
Oraşul Zărneşti reprezintă principalul punct de intrare în zona Parcului Naţional Piatra Craiului, permiţând accesul dinspre Braşov cu trenul, autobuzul sau autovehicul propriu (se află la o distanţă de 30 km de Braşov).
Alte puncte de intrare în parc sunt: Podu Dâmboviţei, Bran, Moieciu şi Fundata (sat Şirnea). Către aceste puncte accesul se poate face numai auto.

Puncte de Informare
Centrul de vizitare al Parcului Național Piatra Craiului
Str.Topliței, nr.150, Zărnești, județul Brașov 505800
Web: www.pcrai.ro
E-mail: office@pcrai.ro
Tel/fax: 0268 223 165

Harta Piatra Craiului